onsdag den 30. maj 2012

Wear Of Time-vinder kåret

På 3D College har de studerende gennemført og afsluttet det relativt frie projekt, Wear Of Time.

Med "relativt fri", menes at opgaven gik ud på at vælge et kendt bygningsværk og udsætte det for slitage - derefter var der frie rammer og kreativiteten kunne blomstre.

Opgaven drejede sig meget om texturering og modellering, for at opnå slitage, skader og forfald. De studerendes unwrapping- og Photoshop-skills blev også sat på en prøve.

Ikke alle valgte bygningsværker - nogle valgte statuer, andre knap så kendte men udfordrende værker og vinderen valgte at lave et helt skud fra Venedigs gader.

Vinderen blev Lasse Kirkegaard med dette billede:

Venedig i oversvømmet udgave.
Her følger lidt flere projekter:

Kennie Walsh - Holger Danske på Kronborg.

Allan Pedersen - Matsumoto Slottet i Japan.

Morten Jakobsen - United States Capitol.

Benjamin Brøste - Fyrtårns-ø snart opslugt af stigende vandstand.


Det var nogle eksempler på de studerendes arbejde her på 3D College.

Fortsat god sommer herfra. :-)

Ingen kommentarer: